Calm Assertive

Uitleg van Cesar’s begrip ‘Calm Assertive’

Een van de belangrijkste middelen om de controle over je hond te krijgen is het uitstralen van ‘calm assertive energy’. Dit begrip komt steeds weer terug in de leerwijze van Cesar. Via zijn boeken en zijn DVD’s leer je direct dat dit het allerbelangrijkste is. Maar hoe vertaal je dat in goed Nederlands? Het is niet eenvoudig om dit begrip in 1 of 2 woorden te vatten. Wikipedia zegt het volgende over het begrip ‘Assertief”:

Assertiviteit is een begrip uit de psychologie. Het is eigenlijk een verzamelbegrip over het omgaan met andere mensen in relatie, werk, scholing en andere sociale situaties. Als je assertief goed reageert dan kom je op voor je eigen mening, rechten en standpunten zonder je gesprekspartner agressief te benaderen zodat hij in zijn waarde blijft.

Bij assertiviteit speelt lichaamstaal een belangrijke rol en daarom wordt tijdens een goede assertiviteitstraining ook veel aandacht besteed aan non-verbale aspecten. Het is niet genoeg om alleen te leren welke woorden je moet gebruiken om iemand de waarheid te zeggen. Hoe zou je jouw mening overtuigend kunnen overbrengen als je spreekt met zachte stem terwijl je je ogen neerslaat en je mond achter je hand verbergt? Voordat je met overtuiging kunt spreken dien je er allereerst voor te zorgen dat je jezelf ook assertief toont.

 

Deze uitleg geeft heel duidelijk aan hoe je, je als roedelleider tegenover je hond moet gedragen! Je komt op voor je eigen mening, rechten en standpunten … (je laat dus niet je hond alles bepalen!) maar zonder een agressieve benadering! Dit is enorm belangrijk. Je mag een hond terechtwijzen voor hetgeen hij fout heeft gedaan of als hij een verzoek negeert maar geef die terechtwijzing nooit als je van binnen boos bent of gefrustreerd!

Daarnaast is je lichaamshouding van groot belang. Laat zien dat jij de roedelleider bent, praat niet met een lief zacht stemmetje en maak geen drukke en/of onzekere bewegingen. Straal rust uit, maak je lichaam lang en groot, schouders naar achteren, hoofd omhoog en kijk zelfverzekerd rond!

Probeer ook van binnenuit een bepaalde rust uit te stralen. Er zijn diverse manieren om die rust van binnenuit te krijgen, dat is voor een ieder verschillend. Luisteren naar rustige muziek, het lezen van een mooi boek, een warm bad maar ook yoga of meditatie kan een innerlijke rust brengen.

Veel mensen vinden het moeilijk om assertief te zijn of kalm te blijven. Schrale troost; als je hier moeite mee hebt, je staat niet alleen! Ik ben zelf van nature absoluut niet kalm en assertief … ik flap er nog wel eens snel wat uit en naar mijn honden toe kan ik in stress situaties best wel eens ongeduldig zijn. Overgangsverschijnselen zijn me ook niet vreemd … met stemmingswisselingen en opvliegers is het moeilijk om kalm te blijven. Ik kan me ook heel goed inleven in jonge moeders/vaders met kinderen en de drukte en stress van alledag, dan schiet het opvoeden van de hond er wel eens bij in, laat staan dat je dan ook nog kalm en assertief moet zijn … Toch moet je het proberen en iets zoeken waar je rust kunt vinden. Ik kan bijvoorbeeld heel kalm worden van het kijken naar de Dvd’s van Cesar! Die rust die hij uitstraalt en het gemak waarmee hij de honden benadert en behandeld, dat geeft mij ook een bepaalde rust. Ik moet er hard aan werken maar wat ik van binnen ben straal ik uit naar mijn honden. Des te meer een oefening om je best op te doen!

Onze honden houden ons een spiegel voor: is er bij ons van binnen onrust, haast, stress, frustratie of boosheid dan toont de hond vaak vervelend en baldadig gedrag. De hond weerkaatst onze diepe gevoelens door zijn gedragingen weer terug aan ons als een spiegel.

In het kort wil ik dan maar zo vrij zijn om de term ‘calm & assertive’ te vertalen als ‘kalm & overtuigend’.