Hoe wordt ik Alpha?

A lesson in becoming Alpha. Auteur: Vicki Rodenberg De Gruy – vertaald door Greet Abbink.

“Mijn hond probeerde me te bijten! Alles wat ik deed was hem te zeggen om aan de kant te gaan zodat ik naast hem op de bank kon zitten.”

” Mijn hond zat in de prullenbak en toen ik haar een standje gaf, gromde ze naar mij. Wat is er mis met haar? Ik dacht dat ze van me hield!”

“Onze hond is erg aanhankelijk meeste tijd, maar als we proberen om hem iets te laten doen wat hij niet wil bijt hij naar ons.”

Wat hebben deze drie honden hebben met elkaar gemeen? Zijn ze vervelend of ronduit boosaardig? Nee – ze zijn “alfa”. Ze hebben het leiderschap overgenomen van de families die hen liefhebben. In plaats van bevelen aan te nemen van hun mensen, geven deze honden de bevelen! Uw hond kan heel veel van u houden en nog steeds proberen om u of andere leden van het gezin te domineren. Honden zijn sociale wezens en geloven in de sociale orde. Honden hebben een sociaal systeem en dat is een “pack” (roedel) met een goed gedefinieerde pikorde. De leider van de roedel is de alfa, de hoogste baas oftewel Top Dog. Hij (of zij) krijgt het beste van alles – het beste eten, de beste plaats om te slapen, het beste speelgoed, enz. De leider krijgt het eerst te eten, mag als eerste door de deur en krijgt als eerste aandacht. Alle andere honden in de roedel respecteren de wensen van de alfa hond. Elke hond die de status van de Alfa uitdaagt krijgt een snelle fysieke herinnering waar zijn plaats in de roedel is.

Uw familie is “uw hond zijn roedel” Veel honden passen zich gemakkelijk aan de lagere niveaus van pikorde in de menselijke roedel aan en maken daar geen heisa van. Ze doen wat ze wordt verteld en gaan geen confrontatie aan. Andere honden passen zich niet goed aan. Sommigen van hen zijn natuurlijk geboren leiders en zijn altijd bezig hun menselijke alfa’s uit te dagen. Honden zijn sociale klimmers – ze zijn altijd op zoek naar manieren om op de ladder te komen. Deze natuurlijke leiders en de sociale klimmers kunnen problemen veroorzaken bij een nietsvermoedende familie, die niet op de hoogte is van het natuurlijke roedelgedrag van de hond.

Sommige gezinnen moedigen hun honden aan om het leiderschap over te nemen zonder het te beseffen. Ze behandelen hun honden als gelijken en niet als ondergeschikten. Ze geven ze speciale privileges, zoals slapen op het bed of op de bank. Ze trainen hun honden niet en laten ze wegkomen met ongehoorzaamheid.

Alfa zijn heeft niets te maken met grootte. De kleinste Chihuahua kan de grootste tiran zijn. Hoe kleiner het hondje hoe meer men geneigd is de hond te bemoederen en aan al zijn wensen te voldoen waardoor de hond meer en meer het gevoel krijgt de zaken onder controle te hebben.

Alfa honden lijken vaak hele goede huishonden te zijn, ze zijn zelfverzekerd, slimmer dan de gemiddelde honden en aanhankelijk. Ze kunnen geweldig zijn met kinderen en goed met vreemden. Alles lijkt perfect te zijn in deze relatie totdat iemand hem vraagt iets te doen wat hij niet wil. Dan zal de hond opeens grommen en proberen te bijten en niemand weet waarom.

In een echte hondenroedel hoeft de alfa niet op iedereen te reageren. Niemand vertelt hem wat hij moet doen. De andere honden respecteren zijn positie. Als een andere hond dom genoeg is om de alfa uit te dagen door bijvoorbeeld zijn bot af te pakken of zijn favoriete slaapplek in te pikken, zal de alfa deze hond snel op zijn plaats zetten door hem streng aan te staren of te grommen. Als dit niet werkt zal de alfa hond zijn leiderschip afdwingen met zijn tanden. Dit is allemaal natuurlijk instinctief gedrag in de wereld van een hond. Echter in een mensenfamilie is dit gedrag onacceptabel en gevaarlijk.

Honden hebben leiders nodig en willen dit ook graag. Ze hebben een instinctieve behoefte om zich aan te passen in een roedel. Ze willen de zekerheid hebben wat hun plaats is en wat er wordt verwacht van hen. De meesten willen helemaal geen alfa zijn, ze willen liever iemand anders die opdrachten geeft en beslissingen neemt. Als zijn menseneigenaren niet voorzien in dat leiderschap zal de hond deze taak op zich nemen. Als u hebt toegestaan dat de hond alfa werd, bent u overgeleverd aan zijn barmhartigheid en als een leider kan hij (de hond) ofwel een welwillende Koning zijn of een Tiran!

Als u denkt dat uw hond in uw gezin de alfa is dan is hij dat waarschijnlijk ook. Als uw hond slechts een of twee leden van de familie respecteert maar domineert over de anderen, heeft u nog steeds een probleem. De plaats van de hond moet helemaal onderaan de pikorde zijn. Niet bovenaan of ergens er tussenin. Om uw rechtmatige staat van leider van de roedel terug te vorderen heeft de hond een aantal lessen nodig hoe hij weer een ondergeschikte moet worden in plaats van een gelijke. U gaat hem laten zien wat het ook alweer betekent om een hond te zijn.

De moeder van uw hond heeft hem al heel vroeg in zijn puppyleven geleerd dat zij de alfa is en dat hij haar moest respecteren. Als puppy kreeg hij een veilige plaats binnen het nest en vanwege die veiligheid was hij vrij om zich te concentreren op het groeien, leren, spelen, liefhebben en gewoon hond te zijn. Uw hond wil echt niet de verantwoordelijkheid van een alfa hebben, zodat hij beslissingen moet nemen en zijn positie bovenaan de top moet verdedigen. Hij wil een leider om te volgen en te aanbidden, zodat hij de vrijheid kan hebben om gewoon hond te zijn.

Hoe wordt u de leider van de roedel?

Uw hond observeert u voortdurend en leest uw lichaamstaal. Hij weet wanneer u onzeker bent, ongemakkelijk bent in uw leiderschapsrol of een gegeven bevel niet naleeft. Dit gedrag verwart hem, maakt hem onzeker en als hij een natuurlijk leider is of een sociaal klimmende personaliteit heeft, zal dit hem aanmoedigen de alfa positie aan te nemen en u vertellen wat u moet doen.

“Alfa”zijn is een houding. Het houdt in; rustig, vertrouwen, waardigheid, intelligentie en een air van autoriteit. Een hond kan deze houding bijna onmiddellijk waarnemen, het is hoe zijn moeder heeft gehandeld tegenover hem.

Kijk eens naar een goede gehoorzaamheidsinstructeur of een professionele trainer. Ze staan rechtop, gebruiken hun stem en ogen en projecteren dat ze in staat zijn te krijgen wat ze willen. Ze zijn vriendelijk doch streng, liefdevol maar taai, allemaal op hetzelfde moment. De meeste honden zijn direct onderdanig naar dit type persoonlijkheid omdat ze een alfa direct herkennen en respecteren zodra ze het zien.

Oefen uzelf in het alfa worden. Ga rechtop staan met je schouders naar achteren, loop groot. Oefen in het gebruik van een andere toon van uw stem, met een diepe en strenge klank. Vraag niet of je hond iets wil doen … vertel het hem. Er is een verschil en uw hond kent dat verschil ook! Onthoudt dat, als een alfa, u gerechtigd bent om de regels vast te stellen en de opdrachten te geven. Uw hond begrijpt dat instinctief.

Bij de meeste honden, is slechts deze verandering in uw houding en een gehoorzaamheidscursus voldoende om de rollen om te draaien.

Met een hond die al de baas is over het huishouden, zijn positie heeft bevestigd door te grommen en te bijten en ermee weg kon komen zult u meer moeten doen dan alleen maar alfa worden. De hond zal zijn houding eveneens moeten aanpassen. Natuurlijke leiders en sociaal klimmende persoonlijkheden zullen hun alfa positie niet willen opgeven. Uw plotselinge verandering in gedrag zal hen choqueren en bedreigen. Uw hond kan zelfs meer agressie vertonen dan voorheen. Een alfa hond zal instinctief reageren op de uitdagingen van zijn gezag. Het is zijn natuur om de opstand van de boeren neer te halen! Maak je geen zorgen, er is een weg er omheen.

Een alfa hond weet al dat hij u kan verslaan in een fysiek gevecht dus zijn agressie met uw agressie te lijf gaan zal niet werken. Totdat u met succes uw positie als alfa hebt vastgesteld zullen correcties als slaan, schudden of op de rug neerleggen niet werken en kunnen ronduit gevaarlijk zijn! Een alfa hond zal op deze methoden met geweld reageren en u zult serieus gewond kunnen raken.

Wat u moet doen is uw hersens gebruiken! U bent slimmer dan de hond en u kunt hem overtroeven. U moet ook koppiger zijn dan hij. Wat ik nu ga beschrijven is een effectieve, niet gewelddadige wijze, om uw hond uit zijn alfa positie te zetten en hem weer onderaan de totempaal van de familie te plaatsen waar hij behoort en waar hij moet blijven. Om deze methode te laten werken moet uw hele familie er bij betrokken worden. Het vereist een aanpassing van houding van iedereen en een nieuwe manier van werken met uw hond.

Dit is een serieuze zaak. Een hond die bijt of mensen bedreigd is een gevaarlijke hond, ongeacht hoeveel je van hem houdt. Als de behandeling van uw hond als een hond in uw ogen hard lijkt, bedenk dan dat onze samenleving gevaarlijke honden niet langer tolereert. Bijtincidenten kunnen u bij de rechtbank doen belanden en kunnen u een hoop geld gaan kosten, uw kinderen kunnen permanent verminkt worden en u zou het leven van uw hond kunnen verliezen.

Honden boot-camp voor het aanpassen van de alfa houding.

Vanaf deze dag ga je de hond leren dat hij een hond is en niet een miniatuur mens in een bontjas. Zijn moeder leerde hem ooit hoe hij een hond was en bevelen moest opvolgen. Gedurende zijn tijd bij de mensen heeft hij, door gebrek aan training of onbegrepen bedoelingen, dit vergeten. Met uw hulp gaat hij herinneren wat hij is en hoe hij in deze wereld past. Het duurt niet lang of hij zal daar al van genieten!

Honden werden gefokt om bij de mensen te zoeken naar voedsel, gezelschap en begeleiding. Een alfa hond vraagt niet als hij iets wil, hij eist het. Hij laat je duidelijk weten wanneer hij zijn eten wil, dat hij naar buiten wil, dat hij wil spelen en geaaid wil worden en wel nu!

Vanaf nu gaat u hem leren dat hij al deze zaken moet verdienen. Geen gratis ritten meer. Dit zal in het begin een schok voor zijn systeem zijn maar u zult verrast zijn hoe snel de hond dit oppakt en daadwerkelijk staat te popelen om u te plezieren.

Als uw hond het simpele commando “zit” nog niet kent, leer het hem dan eerst. Beloon hem met lof en een voertje. Overdrijf het niet, een simpel “goed zo!” in een vrolijke toon is genoeg. Elke keer als uw hond nu iets wil (zijn eten, een wandeling, spelen, aandacht) zegt u hem te gaan “zitten” (niet vragen maar zeggen!). Als hij gaat zitten, beloont u hem met “goed zo” en krijgt hij daarna wat hij wilde. Als hij niet gaat zitten loopt u weg en negeert u hem. Niet zitten = geen beloning.

Laat hem zitten voordat je hem eten geeft, laat hem zitten voor je de deur open doet, laat hem voor je zitten als je hem wilt aaien, laat hem zitten voordat je zijn speeltje geeft, enz. Als u normaal gesproken zijn voer de hele dag ter beschikking heeft staan, stop hier dan mee. Geef hem twee keer per dag te eten waarbij U bepaalt wanneer hij dat krijgt en laat hem zitten voor u het geeft. Als hij niet wil gaan zitten op uw bevel, loop dan weg en zet zijn voer weg. Probeer het later weer. Geef het “zit” commando slechts 1 keer, uw hond is niet doof. Geef uw commando vanuit een staande positie en gebruik een diepe, krachtige stem.

Als de hond slechts enkele personen van het huishouden gehoorzaamt maar andere niet, betrek de andere leden er dan bij. Laat hen het voer naar de hond brengen en het zit commando geven. Gaat de hond niet zitten, dan weer weglopen en negeren. Begeleid de andere familieleden hierbij. Het is erg belangrijk uw hele familie hierbij te betrekken.

Honden zijn net kinderen … als ze hun zin niet krijgen bij mama, gaan ze het bij papa proberen! In het geval van uw hond; als hij een gezinslid kan vinden die hij kan domineren, dan zal hij dat blijven doen. U wilt dat uw hond leert dat hij iedereen respect moet tonen en gehoorzamen. Vergeet niet: zijn plek is onderaan de ladder. Als hij van de bovenste plaats verdreven is maar nog steeds ergens in het midden verblijft, heeft u nog steeds problemen.

Bedenk, u kent uw hond en u weet wat hij onder de meeste omstandigheden doet. Blijf hem altijd een stap voor en anticipeer op zijn gedrag zodat u het kunt voorkomen of corrigeren. Stel, hij zit in de prullenbak en hij gromt als u er iets van zegt, maak de prullenbak dan ontoegankelijk. Als hij graag voor u uit door de deur stormt, doe hem dan een riem om, laat hem eerst zitten alvorens hij toestemming krijgt om naar buiten te gaan. Als je alfa hond niet graag terugkomt als hij geroepen wordt laat hem dan buiten niet meer los. Zonder een lijn heb je geen controle over hem en dat weet hij!

Aaien en aandacht:

Alfa honden zijn eraan gewend om steeds te worden geaaid. In een echte hondenroedel zullen de onderdanige honden steeds bezig zijn de alfa hond te likken en te verzorgen. Het is een teken van respect en overgave. Voor nu, tot zijn gedrag verbetert, moet u het aantal knuffels dat uw hond krijgt sterk verminderen. Als hij aandacht en knuffels wil, laat hem dan eerst zitten, geef hem dan een paar aardige woorden, aai hem twee keer en ga verder met waar u mee bezig was. Als de hond u dwingt, zeg dan duidelijk “nee” en negeer hem. Aai hem alleen als U dat wilt en niet als de hond u dwingt. Aai de hond nooit zittend op de grond, u verlaagt uzelf dan tot een onderdanig persoon.

Extra opmerking Greet: Zowel Jan Fennell (the Doglistener uit Engeland) als Cesar Millan (the Dog Whisperer uit Amerika) pleiten ervoor de hond bij alle “weerzien momenten” te negeren. Als je lang weg bent geweest maar ook als je heel even in een andere ruimte in je huis bent geweest. Een Alpha mens mag gaan en staan wanneer hij wil en hoe lang hij dat wil. Het negeren van de hond bij terugkomst is een zeer sterke bevestiging van het Alpha zijn. Pas als de hond totaal geen aandacht meer aan u schenkt mag hij even geroepen en kort aangehaald worden. U vergemakkelijkt het negeren van de hond voor uzelf door bijvoorbeeld bij het aanrecht te gaan afwassen of een krant of boek te gaan lezen aan een hoge tafel. Niet in een lage stoel gaan zitten want dan kan de hond op u springen om zijn aandachttrekkerij kracht bij te zetten. Blijf vooral rechtop staan of lopen, maak geen oogcontact en praat niet tegen de hond.

Spelletjes:

U of iemand anders in uw gezin kunnen de volgende spelletjes beter niet meer met uw hond spelen; worstelen, wildebrassen op de grond of trekspelletjes met speeltjes. Deze spelletjes moedigen de hond aan te domineren en hun tanden te gebruiken. In een hondenroedel of in een nest pups zijn deze spelletjes meer dan spelen alleen; zij helpen de pikorde te bevestigen gebaseerd op fysieke kracht. Uw hond is fysiek al sterker en sneller dan u. Ruige, fysieke spelletjes bewijzen dat aan hem. Hij hoeft daar niet nog eens aan herinnerd te worden! Probeer andere spelletjes te spelen; verstoppertje, bal gooien en frisbee vangen zijn bijvoorbeeld geschikter. Zorg ervoor dat U diegene bent die het spel begint en eindigt en niet de hond. Stop het spel voordat de hond verveeld raakt en geneigd is de bal of frisbee voor zichzelf te houden.

Waar slaapt uw hond?

Niet in uw slaapkamer en zeker niet op uw bed! Uw slaapkamer is een speciale plek, het is UW “hol”. Een alfa hond denkt dat hij het “recht” heeft in uw “hol” te slapen omdat hij zich uw gelijke voelt. In feite heeft hij uw bed al overgenomen als hij weigert eraf te gaan als u dat vraagt en gromt of snapt wanneer hij ruimte moet maken … Totdat uw hond’s alfa problemen volledig onder controle zijn, moet de slaapkamer verboden terrein zijn. Hetzelfde geldt voor slapen op de meubels. Als u de hond niet van de meubels kunt afhouden zonder een gevecht aan te gaan moet u hem de toegang tot die meubels ontzeggen tot zijn gedrag verbeterd is.

Bench training.

Honden benches hebben wel 1000 gebruiksvoordelen en het werken met een alfa hond is er een van. Het is een geweldige plek voor je hond om er ’s nachts in te slapen, om er in te eten en om er in te blijven als hij even tot rust moet komen en er aan herinnerd moet worden dat hij een hond is. De bench is het “hol” van uw hond.

Begin de bench training door hem zijn eten te geven in de bench. Doe de deur dicht en laat hem een uur in de bench verblijven. Als hij protesteert of een driftbui krijgt negeer je hem. Je laat de hond er pas uit als hij stil is en kalm. Voor de nacht laat je de hond een leuk speeltje zien of een bot (of een gevulde Kong -Greet-), laat de hond eerst zitten, gooi dan het speeltje in de bench, vertel hem wat een goede hond hij is en sluit het deurtje als de hond de bench in gaat.

Diploma voor het behalen van boot-camp?

Net als in het leger is boot-camp eigenlijk gewoon een introductie tot een nieuwe carrière en een nieuwe manier van omgaan. Een tour door boot-camp zal de problemen van uw alfa hond niet voor altijd oplossen. Het is een manier om fundamenteel respect te krijgen van een hond die u het leven zuur maakte zonder toevlucht te nemen tot lichamelijk geweld.

Hoe lang moet zo’n boot-camp duren? Dat hangt van de hond af. Sommige honden tonen direct verbetering, anderen hebben veel meer tijd nodig. Voor sommige taaie gevallen, natuurlijke leiders die steeds een herinnering nodig hebben waar hun plaats in de roedel is, zal “alfa hond boot-camp” een manier van leven worden. Sociale klimmers hebben periodiek een reisje door boot-camp nodig wanneer u wat laks wordt en de hond per ongeluk een paar treden hoger op de ladder is geklommen.

Hoe weet u of het een verschil uitmaakt? Als boot-camp succesvol is geweest gaat uw hond naar u kijken voor aanwijzingen en toestemming. Hij toont gretigheid om te behagen. Kijk ook eens naar de manier waarop de hond u begroet. Komt hij in een hoge houding naar u toe, met zijn hoofd en oren hoog opgericht? Het lijkt misschien indrukwekkend en trots maar het betekent dat hij nog steeds alfa is en u nog steeds problemen hebt. Een hond die de mens als zijn meerdere accepteert benadert u met zijn hoofd een beetje laag en zijn oren naar achteren of opzij. Zijn hele lichaam “krimpt” een beetje als teken van onderdanigheid. Bekijk hoe de hond alle leden van de familie begroet. Als hij bij sommigen onderdanig gedrag vertoont maar niet bij iedereen dan zullen zij nog aan hun alfa status moeten werken. Zij moeten de hond weer door nog een tour in boot-camp nemen, samen met de hulp van de andere familieleden.

Gehoorzaamheidstraining:

Zodra uw hond is begonnen met het aanvaarden van deze nieuwe manier van leven en zijn nieuwe positie in het gezin moet u met hem een gehoorzaamheidscursus volgen, uiteraard met een gekwalificeerde trainer. Alle honden moeten worden opgeleid maar alfa honden hebben de training het meest van allemaal nodig. U hoeft niet te wachten tot hij klaar is met boot-camp maar het is wel belangrijk dat hij tenminste 1 lid van het gezin respecteert.

Gehoorzaamheidstraining leert u om uw hond trainen, hoe je alfa wordt, hoe je commando’s en regels afdwingt en hoe je respect krijgt en handhaaft. Alle gezinsleden die oud genoeg zijn en controle over de hond hebben moeten deelnemen in de les. Gehoorzaamheidstraining is een levenslang proces. Een cursus maakt nog geen getrainde hond. Gehoorzaamheidscommando’s moeten worden geoefend en opgenomen in uw dagelijks leven. In een hondenroedel gebruikt het alfa dier ook af en toe herinneringen om zijn gezag te versterken. Commando’s als “af en blijf” zijn vooral effectief net als niet gewelddadige herinneringen van de plaats van de hond in de familie pikorde en wie er werkelijk de baas is.

Een goed getrainde en gehoorzame hond is een gelukkige hond en een genot om mee te leven. Honden willen behagen en een baan hebben. Een goed getrainde hond heeft meer vrijheid. Hij kan meer dingen met u doen en naar meer plaatsen gaan omdat hij weet hoe hij zich moet gedragen. Een goed getrainde hond die veilig is en zijn plaats weet binnen de familie roedel is op zijn gemak en vol vertrouwen. Hij weet wat er van hem verwacht wordt, hij kent zijn grenzen en wie zijn leiders zijn. Hij is vrij van de verantwoordelijkheid om het huishouden te runnen en het nemen van beslissingen. Hij is vrij om uw liefdevolle metgezel te zijn en niet je baas. Hij is vrij om een hond te zijn, zoals hij werd geboren en zoals hij altijd wilde zijn in de 1e plaats!

Wanneer je professionele hulp nodig hebt.

Als uw hond uzelf of iemand anders al verwond heeft of als u bang bent voor uw hond, moet u een gekwalificeerde hondentrainer of gedragsbegeleider inschakelen. Ook moet u een afspraak maken met uw dierenarts om uit te sluiten dat het gedrag van uw hond geen medisch oorzaak heeft. Om een gekwalificeerde trainer te vinden kunt u contact opnemen met uw dierenarts.

Dit artikel werd geschreven door Vicki Rodenberg De Gruy, voorzitter van de Chow Chow Club Inc.’s Welfare Committee.