Onderzoek Castratie

Auteur: R. Th. van de Stadt (uit “De Hondewereld” aug. 1988)

Onderstaand is een, niet wetenschappelijk, onderzoekje naar het verandert gedrag van gecastreerde reuen. In totaal hebben 31 eigenaren een vragenlijst ingevuld. Geen van deze eigenaren heeft spijt van de beslissing de reu te laten castreren. De leeftijd waarop de honden werden gecastreerd varieerde van 1 tot 13 jaar. De periode waarna effect van de castratie merkbaar was, varieerde van 1 tot 12 maanden met een gemiddelde van 5 maanden.

15 reuen werden gecastreerd wegens agressie in het algemeen of speciaal tegen reuen. In 14 gevallen verdween de agressie na castratie! (Het 15e geval betrof een echte probleemhond.)

15 reuen werden gecastreerd wegens teveel belangstelling voor teven en/of oversekst gedrag. In 14 gevallen verdween dit gedrag na castratie! (Het 15e geval betrof een oudere, voor de dek ingezette, fokreu.) 4 reuen werden om veterinaire redenen gecastreerd; 1 verstopte urineleider, 2 prostaatklachten en 1 voortdurend voorhuidontsteking. Alleen de 1e verbeterde niet na castratie, de andere 3 wel.

Verandering van vacht en/of huid werd 4 keer bemerkt; vollere vacht, meer geïrriteerde huid (Chow-Chow), droge huid (PoedelxBouvier) en jeuk op de huid (Fox Terrier). Alle genoemde honden zijn echter ook rassen die een buitengewone vachtverzorging verlangen.

Dikker worden werd 11 keer bemerkt en 20 kandidaten vonden dat hun hond niet dikker werd. Acht eigenaren gaven toe de hond te veel eten te geven en de hoeveelheid voedsel en beweging niet op elkaar af te stemmen.

Aantrekkelijker voor andere reuen omdat ze de gecastreerde reu voor een teef aanzien werd slechts 1 keer bevestigend beantwoord.

De meeste eigenaren constateerden na castratie geen negatieve veranderingen bij hun hond.

Citaten van eigenaren:

 1. meer tot zichzelf gekomen
 2. aanhankelijker en goedaardig
 3. liever en rustiger
 4. accepteert meer
 5. eet eindelijk zijn bak leeg (meerdere keren genoemd)
 6. heeft eindelijk zin en tijd om te spelen (meerdere keren genoemd)
 7. andere reuen zijn niet meer agressief naar mijn reu
 8. luistert beter, loopt niet meer weg
 9. rustiger in huis (meerdere keren genoemd)
 10. sloopt niks meer in huis
 11. bijzonder aan te bevelen aan een ieder met een ‘moeilijke reu’

Als u castratie al langer overweegt maar het besluit niet durfde te nemen, dan zal dit onderzoekje wellicht een beetje steun kunnen geven. Castratie heeft geen nadelig effect mits de hond normaal wordt gevoed en behandeld. De meeste reuen blijven na castratie gewoon hun poot optillen bij het plassen al plassen zij uiteindelijk wel minder vaak.

Bedenk dat castratie in de meeste gevallen beter is voor de hond en voor uw eigen gemoedsrust dan dat hij voorgoed aan de riem moet of gemuilkorfd moet worden. Of, erger nog, moet eindigen in het asiel want daarvoor is uw hond beslist niet op deze wereld gezet.

Opmerking Greet:

De afgelopen jaren komt het steeds vaker voor dat instructeurs en gedragsspecialisten het heil van een castratie niet inzien. Men adviseert eerst ‘chemische castratie’ en wanneer de hond daar niet gedragsverbeterend op reageert, gaat de uiteindelijke castratie niet door. Persoonlijk vind ik dat erg jammer omdat een chemische castratie niet te vergelijken is met een echte castratie. Daarnaast wordt een chemische castratie mijns inziens niet lang genoeg doorgevoerd. Na de echte castratie duurt het ongeveer 6 maanden bij een jonge hond en zeker 12 maanden bij een oudere hond eer de positieve gedragsveranderingen merkbaar zijn. Wij hebben zelf veel ervaring met gecastreerde reuen en kunnen beamen dat de veranderingen voor 98 % positief zijn.

Castratie en sterilisatie bij een agressieve teef heeft soms een omgekeerde werking. Zij kunnen na sterilisatie nukkiger en feller worden.